Toezicht

Toezicht

Voorkomen is natuurlijk beter dan genezen. In de huidige bouwwereld, met een tekort aan echte vakmensen en waarin bouwbedrijfjes en zzp’ers als paddenstoelen uit de grond schieten, is kwaliteit vaak ver te zoeken. In de realisatiefase van uw project kunnen wij u dan ook bijstaan door toezicht te houden op de uitvoering. Wij vertegenwoordigen u als opdrachtgever, zodat uw belangen in deze fase worden behartigd. Wij zien toe op de correcte uitvoering van het werk en zorgen dat er door de uitvoerende partijen wordt gerealiseerd wat is overeengekomen.

Wij starten met het controleren wat is overeengekomen. Door de controle van deze stukken worden er tijdens de uitvoering vaak onnodige discussies over meerwerk voorkomen. Zodra de (ver)bouw is gestart, bewaken wij de voortgang en de kwaliteit van uw project.