Quickscan

Met een quickscan geven wij tegen aantrekkelijke tarieven antwoord op gerichte onderzoeksvragen. Is uw spouw geschikt voor isolatie? Is een oude lekkage bijvoorbeeld wel goed verholpen? Of zijn de (ver)bouwwerkzaamheden wel juist uitgevoerd? Zijn er dringende reparaties nodig of is er achterstallig onderhoud?

Ook kunnen wij samen met u het pand bezichtigen welke u voornemens bent aan te kopen. Wij kunnen u dan direct wijzen op eventuele aandachtspunten.

Onderhoudsbehoefte

Een quickscan kan ook een snelle en effectieve methode zijn om de algehele conditie van vastgoed in grote lijnen te bepalen. Er wordt inzicht verkregen in (direct noodzakelijke) onderhoudsbehoefte en eventueel een raming opgesteld voor de bijbehorende kosten.

Anders dan bij een bouwkundige (schade)inspectie of bouwtechnische keuring ontvangt u van ons geen uitgebreid rapport maar een overzichtelijke samenvatting van onze bevindingen op de door u gestelde vragen.

Benieuwd of wij u ook van dienst kunnen zijn?
Neem contact met ons op en wij informeren u geheel vrijblijvend naar de mogelijkheden.