Quickscan ‘t T huis te Breda

Recentelijk hebben wij een inspectie uitgevoerd aan het luchtverwarmingssysteem van ‘t T-Huis in Breda. In maart dit jaar ging het beeldbepalende paviljoen in het stadspark dicht. Volgens diverse nieuwsberichten, onder andere in BN de Stem, kon de exploitant vanwege schade aan de luchtkanalen geen gezonde luchtkwaliteit garanderen.

Uit onderzoek in opdracht van de eigenaren zou blijken dat er geen sprake was van schimmelvorming of overmatige wateroverlast. Volgens de eigenaren van het paviljoen is gebleken dat er weliswaar wat zand in de luchtkanalen aanwezig was, maar dat dit niet bedreigend zou zijn. Het zand zou er bovendien zo spoedig mogelijk uitgespoten worden, aldus het nieuwsbericht.

Omdat de exploitant geen vertrouwen had in het onderzoek hebben wij een quickscan uitgevoerd naar de bestaande situatie en de mogelijke oorzaken van het water en de vervuiling in de kanalen. Daaruit is gebleken dat er van buitenaf water de kanalen binnen kan dringen. Met name bij hevige regenval/hoge grondwaterstand geeft dit grote problemen. Gezien de locatie van de kanalen zou opsporing van de exacte locatie(s), maar ook reparatie gepaard gaan met langdurige sluiting van het paviljoen.

Tijdens onze inspectie bleken er meerdere zaken niet in orde. Dit object toont aan dat goed (onafhankelijk) toezicht tijdens de uitvoering, maar ook een gedegen onderhoudsplan, van wezenlijk belang zijn.