Conditiemeting conform NEN 2767

NEN 2767 wordt vaak gezien als de norm voor het objectief en uniform meten van de fysieke kwaliteit (conditiemeting) van bouw- en installatiedelen van gebouwen en infrastructuur. Deze norm kan ontzettend nuttig zijn voor iedereen die verantwoordelijk is voor het beheer en onderhoud van vastgoed. Het doel van de NEN 2767 is om zorg te dragen voor het uniform inspecteren en in kaart brengen van de technische staat van alle bouw- en installatiedelen met betrekking tot gebouwen en infrastructuur.

Door middel van conditiescores kan er makkelijk een vergelijking worden gemaakt tussen de verschillende onderhoudstoestanden van objecten. Zo heeft men met de resultaten inzicht in onderhoudskosten, mogelijke risico’s en kan er een meerjarig onderhoudsplan worden opgesteld.

Meerjaren onderhoudsplan

Goed beheer en onderhoud van vastgoed, kleinschalig of grootschalig, is direct bepalend voor de onderhoudskosten op langere termijn. Een gefundeerd onderhoudsplan zal deze kosten transparant maken en aanzienlijk verminderen. Om een dergelijk plan op te stellen en actueel te houden, zal het vastgoed periodiek geïnspecteerd moeten worden.

Wij zijn specialist in het verrichten van deze inspecties, het samenstellen van meerjaren onderhoudsplannen (MJOP) en het begeleiden en coördineren van de uit te voeren onderhoudswerkzaamheden. Wij zorgen ervoor dat alle gegevens voor u gecentraliseerd worden zodat u als opdrachtgever altijd en overal, maar vooral op een duidelijke en overzichtelijke wijze, inzicht heeft in de staat van uw vastgoed.