Gerrits Bouwadvies is gespecialiseerd in bouwkundige inspecties en de vertaling daarvan naar een overzichtelijke en helder advies. U kunt bij ons terecht voor de meest uiteenlopende inspecties. Van quickscan tot specifieke analyse naar schade veroorzaakt door bijvoorbeeld een lekkage of corrosie van wapening. Wij voeren visuele inspecties uit (non-destructief), maar we verrichten indien noodzakelijk of gewenst ook destructief, thermografisch en/of endoscopisch onderzoek. Tevens kunnen wij uw vastgoed inspecteren op elke hoogte door middel van Rope Access.

QUICKSCAN

Een quickscan is een snelle en effectieve methode om de algehele conditie van uw vastgoed in grote lijnen te bepalen. Er wordt globaal inzicht verkregen in (direct noodzakelijke) onderhoudsbehoefte en eventueel een raming opgesteld voor de bijbehorende kosten. Ook kan er met een quickscan tegen aantrekkelijke tarieven antwoord worden gegeven op gerichte onderzoeksvragen. Is uw spouw geschikt voor isolatie? Is een oude lekkage bijvoorbeeld wel goed verholpen? Zijn er dringende reparaties nodig of is er achterstallig onderhoud? U ontvangt van ons geen uitgebreid rapport maar een overzichtelijke samenvatting van onze bevindingen op de door u gestelde vragen.

BOUWKUNDIGE KEURING

Wanneer u van plan bent een woning aan te kopen is het in sommige gevallen verstandig om op voorhand een bouwtechnische keuring uit te laten voeren. U kunt ons inschakelen voor een uitgebreide bouwtechnische keuring, al dan niet met NHG bijlage, maar u kunt er bijvoorbeeld ook voor kiezen om door ons een quickscan of meeloopkeuring uit te laten voeren. Dit is in sommige gevallen voldoende en een goedkoper alternatief. Ook wanneer u wilt verkopen kan een onafhankelijke bouwkundige keuring interessant zijn. U biedt potentiƫle kopers direct inzicht in de onderhoudsstaat van uw woning.

SCHADE INSPECTIE

Wanneer u schade heeft aan uw vastgoed wordt er vaak door de verzekeraar een expert ingeschakeld om een schade inspectie uit te voeren. Wij voeren als onafhankelijke partij regelmatig dit soort inspecties uit voor verzekeraars. Een onafhankelijke schade inspectie kan ook wenselijk of zelfs noodzakelijk zijn bij het bepalen van schade veroorzaakt door uitvoerende partijen, bij werkzaamheden aan uw vastgoed. Denk daarbij bijvoorbeeld aan niet juist geplaatste zonnepanelen of een nieuwe aanbouw met gebreken waarvan de aannemer de aansprakelijkheid niet wil erkennen.

CONTRA EXPERTISE

Het komt echter ook voor dat verzekeraars geen onafhankelijke expert inschakelen, maar bijvoorbeeld een expert welke werknemer is van betreffende verzekeringsmaatschappij. In dat geval kan een onafhankelijke contra-expertise uitkomst bieden. In de meeste verzekeringspolissen is het recht opgenomen om voor de schaderegeling een eigen contra-expertise te laten verrichten en in de meeste gevallen is de verzekeraar ook verplicht deze kosten (tot een bepaalde grens) op zich te nemen. Een onafhankelijk inspectie kan in zo’n geval dus in uw voordeel werken.

Heeft u schade en/of bent u het niet eens met de beslissing van uw verzekeraar? Of heeft de expert de schade (gedeeltelijk) afgewezen? Neem dan contact met ons op en wij bekijken gezamenlijk met u de mogelijkheden.