Onderzoek zonder te hakken of breken

Het uitvoeren van een endoscopisch onderzoek is soms niet te vermijden. In een bouwkundige constructie bevinden zich vaak meerdere ruimten/gedeelten welke niet (meer) toegankelijk zijn of visueel met het blote oog slecht te beoordelen. Om toch toegang te krijgen tot deze ruimte en eventuele bouwgebreken te visualiseren, wordt gebruik gemaakt van een inspectiecamera. Hierbij wordt in bijvoorbeeld een spouwmuur een gat geboord waar met behulp van een endoscopische camera toch een inspectie kan worden uitgevoerd.

De kracht van een endoscopisch onderzoek is de snelheid van werken en het feit dat er niet gebroken hoeft te worden om een bouwkundig gebrek op te sporen in een moeilijk of niet toegankelijke ruimte en er daarmee dus nauwelijks schade wordt aangebracht aan de constructie.

Enkele toepassingen

Gevel- / spouwmuuronderzoek: denk aan vochtprobleem, kwaliteit van spouwankers, geluidsoverlast en isolatie. Niet of slecht toegankelijke kruipruimte: denk aan houtworm, boktor, balkkoppen en -lagen. Maar ook afvoeren en rioleringen, de ruimte onder een douchebak, dichte trap of een gesloten dak constructie kunnen op deze manier geïnspecteerd worden.