Nieuws

doorPieter Gerrits

Inspectie op elke hoogte

Rope Access is vaak de snelste, meest duurzame en goedkoopste manier van werken op hoogte of op moeilijk bereikbare plekken.

De elementen welke geïnspecteerd of onderhouden dienen te worden, zijn niet altijd bereikbaar met een hoogwerker en een steiger bouwen is vaak te duur en tijdrovend voor een (visuele) inspectie of relatief simpele onderhoudsklus.

Onze inspecteurs zijn IRATA gecertificeerd en kunnen u met onze technische expertise dus ook van dienst zijn bij alle denkbare werkzaamheden op hoogte, door middel van Rope Access.

Daarbij kunt u denken aan gevelinspectiesdakinspecties, betoninspecties, maar ook reparaties aan gevelelementen, het plaatsen en/of verwijderen van reclame uitingen, duivenwering, glasbewassing en controle en/of uitvoering van schilderwerk.

Benieuwd of de inzet van Rope Access ook voor u interessant kan zijn?
Neem contact met ons op en wij informeren u geheel vrijblijvend naar de mogelijkheden.

doorPieter Gerrits

Endoscopisch onderzoek

Onderzoek zonder te hakken of breken

Het uitvoeren van een endoscopisch onderzoek is soms niet te vermijden. In een bouwkundige constructie bevinden zich vaak meerdere ruimten/gedeelten welke niet (meer) toegankelijk zijn of visueel met het blote oog slecht te beoordelen.

Om toch toegang te krijgen tot deze ruimte en eventuele bouwgebreken te visualiseren, wordt gebruik gemaakt van een inspectiecamera. Hierbij wordt in bijvoorbeeld een spouwmuur een gat geboord waar met behulp van een endoscopische camera toch een inspectie kan worden uitgevoerd.

De kracht van een endoscopisch onderzoek is de snelheid van werken en het feit dat er niet gebroken hoeft te worden om een bouwkundig gebrek op te sporen in een moeilijk of niet toegankelijke ruimte en er daarmee dus nauwelijks schade wordt aangebracht aan de constructie.

Enkele toepassingen

Gevel- / spouwmuuronderzoek: denk aan vochtprobleem, kwaliteit van spouwankers, geluidsoverlast en isolatie. Niet of slecht toegankelijke kruipruimte: denk aan houtworm, boktor, balkkoppen en -lagen. Maar ook afvoeren en rioleringen, de ruimte onder een douchebak, dichte trap of een gesloten dak constructie kunnen op deze manier geïnspecteerd worden.

Benieuwd of wij u ook van dienst kunnen zijn? Neem contact met ons op en wij informeren u geheel vrijblijvend naar de mogelijkheden.

doorPieter Gerrits

Vakbeurs Gebouwbeheer

Gerrits Bouwadvies neemt deel aan de Vakbeurs Facilitair & Gebouwbeheer.

Er komt veel op u af als het gaat om het beheer en onderhoud van uw vastgoed. Een gefundeerd onderhoudsplan is daarom essentieel. Om een dergelijk plan op te stellen en actueel te houden, zal het vastgoed periodiek geïnspecteerd moeten worden. Wij zijn specialist in het verrichten van deze inspecties, het samenstellen van een meerjaren onderhoudsplan (MJOP) en het begeleiden en coördineren van de uit te voeren onderhoudswerkzaamheden.

Drie dagen lang, van woensdag 23 tot en met vrijdag 25 januari 2019, staat de Jaarbeurs in Utrecht in het teken van alles wat er met facilitair management en gebouwbeheer te maken heeft.

Gratis entree, wel online registreren  
Het bezoeken van de vakbeurs is gratis. Bezoekers kunnen zich wel online via de website van de vakbeurs voorregistreren. Zij voorkomen hiermee wachttijd bij de ingang. Vanaf begin januari stuurt de organisatie alle voorgeregistreerden een toegangsbadge op, zodat bezoekers tijdig in het bezit zijn van hun badge. Uiteraard is er op de beursvloer ook de mogelijkheid om zich te registreren en ontvangt de geregistreerde bij de ingang van de beursvloer een badge.

U bent van harte welkom bij onze stand, nummer G47.

doorPieter Gerrits

Quickscan Sint Odulphuskerk

In de toren van de Sint Odulphuskerk in Best zijn zogenaamde galmgaten gesitueerd ter hoogte van de klokken. Deze galmgaten zijn geschikte openingen voor o.a. duiven om de toren binnen te vliegen en zich daar te verschansen. Deze gaten worden daarom vaak afgedicht met gaas.

Door het plaatsen van zendapparatuur van verschillende telefonie- en internet providers zijn er vermoedelijk openingen in het gaas ontstaan. Hierdoor konden duiven gemakkelijk de klokkentoren binnenvliegen waar zij de boel vervolgens flink vervuilen en de nodige schade aanrichten. Ook aan de buitenzijde van dit rijksmonument en met name voor de ingangen zijn de sporen daarvan goed zichtbaar.

Duivenoverlast is een veelvoorkomend probleem. Deze vogels zijn vaak niet alleen verantwoordelijk voor onhygiënische en onsmakelijke situaties, maar ze veroorzaken ook enorme schade aan gebouwen en monumenten. Elke duif produceert gemiddeld zo’n 14 kilo mest per jaar. Door de hoge zuurgraad in de uitwerpselen kan er flinke schade ontstaan aan onder andere voegwerk, natuur- en baksteen, beton, koper, lood, zink en verflagen.

Door middel van Rope Access hebben wij een quickscan uitgevoerd om de plekken waar de duiven zich ophouden in kaart te brengen. Tevens konden wij via de buitenzijde gemakkelijk nabij de galmgaten komen en aldaar de ontstane gaten weer dichtmaken, zodat ze alvast niet meer de toren kunnen binnenvliegen.

Benieuwd of de inzet van Rope Access ook voor u interessant kan zijn?
Neem contact met ons op en wij informeren u geheel vrijblijvend naar de mogelijkheden.

doorPieter Gerrits

Schade inspectie DAS Rechtsbijstand

Wanneer u schade heeft aan uw vastgoed wordt er vaak door de verzekeraar een expert ingeschakeld om een schade inspectie uit te voeren. Wij voeren als onafhankelijke partij regelmatig dit soort inspecties uit voor verzekeraars.

Een onafhankelijke schade inspectie kan ook wenselijk of noodzakelijk zijn bij het bepalen van schade veroorzaakt door uitvoerende partijen, bij werkzaamheden aan uw vastgoed. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een lekkage van uw pas nieuwe dakkapel, niet juist geplaatste zonnepanelen of een nieuwe aanbouw met gebreken waarvan de aannemer de aansprakelijkheid niet wil erkennen.

U kunt hiervoor rechtstreeks, maar ook via uw rechtsbijstandverzekering bij ons terecht.

Benieuwd of wij u ook van dienst kunnen zijn?
Neem contact met ons op en wij informeren u geheel vrijblijvend naar de mogelijkheden.

doorPieter Gerrits

Uitkragende galerijen en balkons

Per 1 januari 2016 is er door de overheid een onderzoeksplicht ingesteld voor eigenaren van galerijflats welke gebouwd zijn vóór 1975. Gemeenten zijn verplicht toezicht te houden of deze onderzoeksplicht wordt nageleefd. De betonnen galerij- maar ook balkonvloeren van deze flats kunnen namelijk onveilig zijn.

Nu, ruim twee jaar later, zijn nog lang niet alle uitkragende galerijen en balkons gecontroleerd.

Het betreft zogenaamde uitkragende vloeren. De belangrijkste oorzaken van het probleem zijn te licht, dan wel te diep gewapende vloeren en wapening welke is aangetast door corrosie.

Wij hebben ruime ervaring met dit soort inspecties en kunnen deze tegen zeer concurrerende tarieven aanbieden. Zijn uw galerijen en/of balkons nog niet geïnspecteerd?

Neem contact met ons op en wij informeren u geheel vrijblijvend, in duidelijke taal, over de noodzaak en de mogelijkheden die wij u kunnen bieden.